3,3 mln euro na budowę lokalnych dróg

Pobierz PDF
W styczniu ruszy kolejny unijny konkurs. Tym razem do wzięcia jest ponad 3,3 mln euro na budowę oraz modernizację lokalnych dróg. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 11-29 stycznia.

Decyzję o ogłoszeniu konkursu podjął dziś (8 grudnia) Zarząd Województwa Lubuskiego.- Potrzeby w zakresie budowy lokalnych dróg są nadal duże. Cieszę się, że kolejne środki finansowe trafią na tereny wiejskie. Dzięki wspólnej pracy łatwiej zmieniać nasz region- mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

O dofinansowanie mogą starać się gminy, powiaty lub związki międzygminne i powiatowe. Pomoc zostanie przyznana na inwestycje, które będą m.in.:  

  • łączyć jednostki osadnicze,
  • wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • spójne z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru,
  • posiadają ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pomoc będzie przyznana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi 3 mln zł na beneficjenta. Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski będzie można składać od 11 stycznia roku do 29 stycznia 2021 roku w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularz umowy są dostępne na stronie www.prow.lubuskie.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [TUTAJ].

Zobacz również