Poznaliśmy projekt budżetu województwa na 2021 rok

Pobierz PDF
Zarząd województwa zaprezentował projekt budżetu na rok 2021, a w nim największe środki na transport i łączność, cyfryzację i nowoczesne technologie oraz ochronę zdrowia.

- Zarząd przyjął projekt budżetu w ustawowym terminie. Następnie skierowaliśmy go do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji sejmikowych. Wszystkie komisje wydały pozytywne opinie. Dziś przedstawiamy projekt budżetu, ale nie wykluczamy poprawek i korekt. To nie będzie łatwy rok w związku z kryzysem gospodarczym oraz końcem unijnej perspektywy i brakiem dochodów z tym związanych – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak na wstępie konferencji prasowej z udziałem zarządu woj. lubuskiego.

I tak dochody województwa zaplanowano na poziomie 534, 3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł. Dochody z podatku CIT zaplanowano na kwotę 106 mln zł (103 mln w roku 2020), a z podatku PIT – 39 mln zł (40 mln zł w roku 2020). Wydatki zaplanowano na kwotę 556,5 mln zł. I tu widać różnicę w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to wydatki zaplanowano na kwotę 604,8 mln zł. – Ta różnica związana jest z końcem unijnej perspektywy, a co za tym idzie brakiem środków – wyjaśnia marszałek Polak. W przyszłorocznym budżecie wydatki majątkowe stanowić będą 28,68 proc. ogółu, a bieżące – 71,32 proc.

W związku z prognozą kryzysu staraliśmy się nie zadłużać województwa. Zaplanowany deficyt w wysokości 22,2 mln zł w całości będzie pokryty z kredytu i przeznaczony na realizację inwestycji. Mamy takie wskaźniki na przyszły rok, że ten kredyt możemy zwiększyć w celu realizacji inwestycji, które złożyliśmy do Krajowego Planu Obudowy. Wstępnie uzyskaliśmy promesę na 6 projektów, ale nie ma jeszcze decyzji, które będą realizowane. Dostaliśmy też decyzję na projekty kolejowe z programu Kolej plus, dlatego też zakładamy poprawki do budżetu – wyjaśniła E. Polak.

Na co samorząd planuje przeznaczyć pieniądze w 2021 roku?

Transport, komunikacja, cyfryzacja

Najwięcej na dostępność transportową i teleinformatyczną – 55% ogółu wydatków. - W dziale związanym z infrastrukturą i komunikacją zaplanowaliśmy ogromną kwotę ponad 250 mln zł. Mimo wielu niewiadomych i wątpliwości uznaliśmy, ż nie możemy przestać dbać o rozwój województwa i infrastrukturę transporotową – wyjaśnił członek zarządu Marcin Jabłoński. Olbrzymia kwota, bo aż 77 mln zł przeznaczona zostanie na organizację przewozów kolejowych. - Wiąże się to z umową podpisaną na 10 lat, która reguluje naszą współpracę z firmą Polregio, która świadczy nam usługi w zakresie transportu kolejowego. Ta umowa pozwoliła nam zaplanować zakupy i działania. Zgodnie z jej zapisami powinniśmy dostać 13 szynobusów i 6 zmodernizować. Powstaną także dwa zaplecza techniczne w Rzepinie i Żaganiu – dodał M. Jabłoński. Dodatkowo województwo przeznaczy 22,8 mln zł na przewozy autobusowe. Wśród wydatków na infrastrukturę nie zabrakło tych na drogi, na które w przyszłorocznym budżecie zaplanowano kwotę 120 mln zł, z czego ponad 70 mln zł to środki na inwestycje. - Będziemy kontynuować te prowadzone do tej pory zadania, ale też podejmować nowe przedsięwzięcia – podkreślał członek zarządu.

Rozpędu nabiorą także projekty związane z cyfryzacją: e-urząd i e-zdrowie, czyli nowe usługi dostępne da mieszkańców, szczególnie ważne w kontekście zmian, jakie przyniosła ze sobą pandemia. W przyszłym roku ruszy także budowa Parku Technologii Kosmicznych – jednej z większych lubuskich inwestycji, której celem jest wsparcie innowacyjnej gospodarki. Dział związany z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przyszłorocznych wydatków.

Marcin Jabłoński mówił także o przygotowaniach do nowego unijnego rozdania. – To będzie wyznacznikiem naszych przyszłorocznych działań – zaznaczył.

Zdrowie jakość życia – na to stawiamy!

Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowała się ochrona zdrowia. – Będziemy kontynuować modernizację onkologii  w Zielonej Górze (2,5 mln zł) oraz utworzenie ośrodka geriatrii w Torzymiu (2 mln zł). Planujemy też rozpocząć nową inwestycję, czyli rozbudowę hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy 1 mln zł.  Nowe zadanie to szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Chcemy to robić wspólnie z samorządami i na ten cel zapisaliśmy 1 mln zł – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuskie kontynuować będzie projekt dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie to już piąta edycja programu, na którą przeznaczono 500 tys. zł Realizowany będzie także projekt profilaktyki raka jelita grubego realizowany w ramach EFS. Na ten cel zapisano 1,6 mln zł. Samorząd wspierać będzie także kształcenie lekarzy. Na funkcjonowanie kierunku lekarskiego przeznaczono 3 mln zł, a na stypendia dla przyszłych medyków i pielęgniarek 1,3 mln zł. - W obszarze zdrowia będziemy kontynuować też projekt walki z pandemią realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – dodała E. Polak.

Lubuskie bliżej obywatela

W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zabrakło środków na inicjatywy obywatelskie. - Będziemy kontynuować wszystkie programy - budżety obywatelskie dla młodych, seniorów i obszarów wiejskich, ale wpisaliśmy także nowe zadanie - budżet inicjatyw samorządowych, na który chcemy przeznaczyć 6 mln zł. Chcemy rozmawiać z Lubuską Radą Samorządową, jak te środki inwestować – wyjaśniła marszałek Polak.

Lubuskie inwestuje w kulturę, turystykę i edukację

W 2021 roku samorząd nie zapomni także o kulturze. - Na ten cel łącznie z inwestycjami, które będą kontynuowane planujemy przeznaczyć 32 mln zł. Kontynuować będziemy wielkie inwestycje: modernizację teatru w Zielonej Górze, zakończenie modernizacji filharmonii oraz kompleksowego remontów w muzeum w Bogdańcu. Dokończymy również inwestycję związaną z rozbudową Regionalnego Centrum Animacji Kultury – poinformował wicemarszałek Łukasz Porycki. W przyszłorocznym budżecie pojawią się także środki na dwa nowe programy związane ze sportem i turystyką.  – To Lubuska Baza Sportowa (1 mln zł) – program zakładający wsparcie małych projektów gmin i powiatów, które mają boiska sportowe oraz program rozbudowy infrastruktury turystycznej woj. lubuskiego na kwotę 500 tys. zł – wyjaśnił wicemarszałek. W obszarze edukacji duże projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę 4,5 mln zł realizować będą dwa lubuskie MEDYKI. Projekty te związane są z podnoszeniem kompetencji uczniów i nauczycieli. Samorząd będzie realizował także działania w obszarze polityki społecznej. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie wsparcie remontu nowej siedziby domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży w Zielonej Górze. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano pół miliona złotych. Zadanie realizowane będzie we współpracy z miastem Zielona Góra.

Wsparcie dla obszarów wiejskich

Ważnym obszarem w budżecie województwa jest także rolnictwo, środowisko i wsparcie obszarów wiejskich. – Będziemy kontynuować prace związane z opracowanie audytu krajobrazowego, co jest szczególnie ważne w województwie o tak bogatym potencjale naturalnym. Ważnym punktem będzie także dofinansowanie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę dróg dojazdowych do pól. Przeznaczymy także dodatkowe środki dla gmin na renowacje zbiorników wodnych, co jest szczególnie ważne w kontekście dotykającej nas coraz częściej suszy -mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Poinformował jednocześnie, że na beneficjentów czekają jeszcze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Będzie konkurs z alokacją kilkanaście milionów złotych na drogi gminne i powiatowe. Rozstrzygniecie na wiosnę. Również wsparcie dla lokalnych grup działania, które mocno stawiają na zatrudnianie mieszkańców i rozwój swoich firm – wyjaśnił. Do dyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich jest także specjalny budżet obywatelski. – Ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln zł. Kontynuowany będzie program nawadniania boisk – chodzi o racjonowanie wody i poprawę warunków do uprawiania sportów na terenach w wiejskich – wyjaśnił wicemarszałek.

Lubuskie postawi także na promocję zdrowej żywności poprzez przystąpienie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz realizację programu Kupuj lokalnie.

Lubuskie otwarte na świat

Lubuskie kontynuować będzie także działania z zakresu współpracy zagranicznej. Jednak, jak podkreśla członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, są one uzależnione od decyzji polskiego rządu związanych z unijnym budżetem. -  Jeżeli budżet będzie zawetowany będzie problem z Interregiem, który będzie niższy niż w poprzednim rozdaniu – wyjaśnił. Drugą determinantą kontaktów z partnerami zza granicy jest sytuacja epidemiczna, która w tym roku uniemożliwiła tradycyjne kontakty. Na przyszły rok zaplanowano jednak rozpoczęcie działalności w ramach Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa, organizację 7. szczytu Partnerstwo Odry oraz obchody 20-lecia współpracy z Brandenburgią.

Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna samorząd województwa będzie także promował region w kraju i za granicą. W planach jest dofinansowanie dla festiwali: filmowych i muzycznych, Święto Województwa Lubuskiego oraz kontynuacja realizacji projektu w zakresie promocji gospodarczej. Pojawi się też nowy projekt – Patent na Lubuskie promujący innowacje.

Projekt budżetu trafi teraz pod obrady sejmiku i będzie procedowany podczas sesji 21 grudnia.  

Galeria: Konferencja prasowa: Budżet województwa w 2021 r.

Zobacz również