Jak pandemia wpłynęła na Lubuskie?

Pobierz PDF
Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym udział wziął także wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Podczas obrad dyskutowano o: sytuacji w ochronie zdrowia, rynku pracy i gospodarce .

Sytuacja w szpitalach

Sporą część obrad poświecono kwestiom związanym z ochroną zdrowia. Była ku temu świetna okazja, ponieważ w posiedzeniu wzięli udział przedstawicieli szpitali w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp., którzy przedstawili sytuacje lecznic w pandemii. - Mimo pracy w czasie epidemii utrzymaliśmy realizację większości innych świadczeń. Sporadycznie byliśmy zmuszeni zamykać oddziały, gdy zachorował personel, ale mogę poinformować, ze świadczenia planowe spadły zaledwie o 5-10%, zależnie od oddziału. Utrzymujemy wydolność, która pozwala, osobom z innymi schorzeniami niż koronawirus, otrzymać świadczenia – zapewniał Marek Działoszyński, prezes szpitala w Zielonej Górze.

W podobnym tonie wypowiedziała się Katarzyna Barna - kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego szpitala w Gorzowie Wlkp.- Cały czas prowadzimy podstawową działalność, nie tylko tą związaną z pomocą pacjentom zarażonym koronawirusom. Niemniej wiele oddziałów musieliśmy dostosować do leczenia pacjentów z COVID-19, zapewniając ciągłość opieki lekarskiej. Należy wspomnieć, że od początku epidemii ponad 20 proc. naszego personelu zachorowało na koronawirusa lub było w kwarantannie – poinformowała.

- Obecnie nasze największe problemy związane są z kadrą. Już teraz musieliśmy znacząco zwiększyć liczbę nadgodzin wypracowywanych przez personel. Chcielibyśmy zatrudniać personel medyczny spoza UE, ale na razie brakuje w tym zakresie odpowiednich przepisów, szczególnie gdy chodzi o pracowników zza naszej wschodniej granicy. To spora grupa, która chciałaby podjąć u nas pracę – podsumował Marek Działoszyński.

Problemy na rynku pracy

Członkowie WRDS rozmawiali także na temat sytuacji na lubuskim rynku pracy. - Liczba bezrobotnych od marca wzrosła. Największy wzrost jest w powiatach grodzkich Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, ale tam bezrobocie było na poziomie 2 proc. teraz jest na poziomie 4 proc., czyli na poziomie bezrobocia naturalnego. Żaden z powiatów nie osiągnął dwucyfrowego wyniku stopy bezrobocia. Jeden powiat - międzyrzecki - odnotował minimalny spadek liczby bezrobotnych. Rzeczywista sytuacja będzie widoczna po zakończeniu  działania tarcz, bo wiele form wsparcia wymaga zadeklarowania okresu zatrudnienia pracownika, stąd nie ma jeszcze tragedii, związanej z gwałtowanym wzrostem liczby bezrobotnych – tłumaczył Łukasz Hudziak, wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

O trendach na lubuskim rynku pracy opowiadał również Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Przedstawił trendy z ostatnich miesięcy, wskazując możliwe scenariusze na najbliższy czas

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powstała na wniosek reprezentowanych organizacji pracodawców oraz reprezentowanych organizacji pracowników zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu z 24 lipca 2015 roku. Jest to regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkom województw.

Galeria zdjęć

Zobacz również