Posiedzenie plenarne Nr 1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Pobierz PDF
30 września 2020 r., o godzinie 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze odbyło się Posiedzenie plenarne Nr 1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, które prowadziła Przewodnicząca WRDS Pani Monika Bocian.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Praktyczne aspekty realizacji działań zmierzających do uzyskania neutralności klimatycznej oraz neutralność klimatyczna województwa lubuskiego w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej z udziałem przedstawicieli:
  • Ministerstwa Klimatu,
  • Rady Dialogu Społecznego,
  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Lokalizacja

Zobacz również