Lubuskie ma budżet na 2021 rok

Pobierz PDF
Radni województwa lubuskiego przyjęli budżet województwa na rok 2021. Za głosowało 22 radnych, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W dyskusji o budżecie radni pytali o wydatki  na promocję. – W tym zakresie uwzględnione zostały wydatki na organizację połączeń lotniczych oraz projekty realizowane ze środków UE. Na promocję regionu zaplanowaliśmy więc 4 mln zł. W tym roku odwołaliśmy imprezy masowe i przekierowaliśmy te środki na walkę z pandemia. Mam nadzieję, że ten rok będzie już inny. Jednak jeżeli realizacja tych zdanie będzie niemożliwa, środki te zostaną przekierowane na inne ważne zadania. Radni dopytywali także o wydatki na infrastrukturę sportową. -  Większość zadań to kontynuacja. Przyszedł też czas na modernizację bazy sportowej w Gorzowie. To dbałość o zrównoważony rozwój – zainwestowaliśmy w ośrodek w Drzonkowie, więc przyszedł czas na Gorzów – wyjaśniła.  

Radni zwrócili także uwagę na kwotę zapisaną na Fundusz Inicjatyw Samorządowych. – Wiem, że oczekiwanie gmin jest większe, szczególnie duża część z nich utraci większość dochodów. Chcę zapewnić ze biorąc pod uwagę nadchodzący kryzys gospodarczy, ostrożnie planujemy wydatki – wyjaśniła. Podkreślała, że samorządy mogą czerpać ze środków UE. W kończącej się perspektywie w Regionalnym Programie Operacyjny dla Lubuskiego zapisano ponad 4 mld zł.  Marszałek podkreślała, że zarząd województwa poważnie potraktował wnioski radnych do budżetu. - Staraliśmy się jak najwięcej wniosków przyjąć do realizacji. Czerpiemy z państwa inwencji. Ale finansujemy to co jest możliwe w ramach naszego skromnego budżetu. Zapewniam o otwartości i elastyczności – podkreślała.

Do uwag na temat wydatków na transport odniósł się członek zarządu Marcin Jabłoński. - Przyjęliśmy stanowisko skierowane do rządu dot. realizacji inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Podpisaliśmy także długoletnią umowę na organizację przewozów regionalnych. Podjęliśmy wysiłek żeby uporządkować planowanie w tym obszarze. Zgłosiliśmy także projekty do Planu Odbudowy. Więc ta dbałość o infrastrukturę jest mocno akcentowany w działalności zarządu – wyjaśnił. Odniósł się także do kwestii pomocy dla przedsiębiorców. - To nie jest zadania samorządu, tylko realizowane z budżetu państwa. Nie jest więc to wpisane do budżetu. Ta pomoc, której zdołaliśmy udzielić pochodziła ze środków UE. Postaraliśmy się także o zwiększenie tego wsparcia i uzyskaliśmy taką zgodę w ostatnich dniach. Będzie to ok. 15 mln zł. Do tej pory na pomoc przedsiębiorcom skierowaliśmy 45 mln zł – podkreślał M. Jabłoński.

Budżet na miarę czasów

W budżecie na rok 2021 dochody województwa zaplanowano na poziomie 534,3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł. Dochody z podatku CIT zaplanowano na kwotę 106 mln zł (103 mln w roku 2020), a z podatku PIT – 39 mln zł (40 mln zł w roku 2020). Wydatki zaplanowano na kwotę 556,5 mln zł (604,8 mln zł w 2020 r.). W przyszłorocznym budżecie wydatki majątkowe stanowić będą 28,68 proc. ogółu, a bieżące – 71,32 proc. W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 22,2 mln zł, który w całości będzie pokryty z kredytu i przeznaczony na realizację inwestycji.

Najwięcej na transport, infrastrukturę i komunikację

Najwięcej środków w planie finansowym na rok 2021 zapisano na dostępność transportową i teleinformatyczną – 55% ogółu wydatków. 73,2 mln zł przeznaczone zostanie na organizację przewozów kolejowych. 22,8 mln zł – to dopłata to przewozów autobusowych. W budżecie znalazły się także środki na realizację projektu „ODRA VELO-ODER VELO – budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”. Lwią część środków przeznaczono także na realizację Wojewódzkiego Planu Budowy i Modernizacji Dróg – to 71,5 mln zł.

Rozpędu nabiorą także projekty związane z cyfryzacją: e-urząd i e-zdrowie, czyli nowe usługi dostępne da mieszkańców, szczególnie ważne w kontekście zmian, jakie przyniosła ze sobą pandemia. W przyszłym roku ruszy także budowa Parku Technologii Kosmicznych – jednej z większych lubuskich inwestycji, której celem jest wsparcie innowacyjnej gospodarki. Dział związany z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przyszłorocznych wydatków.

Zdrowie jednym z priorytetów

Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowała się ochrona zdrowia. W tym obszarze zaplanowano kontynuację modernizacji oddziału onkologii w Zielonej Górze (2,5 mln zł) oraz utworzenie ośrodka geriatrii w Torzymiu (2 mln zł). Rozpoczęta zostanie także realizacja nowej inwestycji, czyli rozbudowy hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze (1 mln zł). Nowym zadaniem są także szczepienia przeciwko grypie dla seniorów (1 mln zł). Lubuskie kontynuować będzie także projekt dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie to już piąta edycja programu, na którą przeznaczono 500 tys. zł Realizowany będzie także projekt profilaktyki raka jelita grubego realizowany w ramach EFS. Na ten cel zapisano 1,6 mln zł. Samorząd wspierać będzie także kształcenie lekarzy. Na funkcjonowanie kierunku lekarskiego przeznaczono 3 mln zł, a na stypendia dla przyszłych medyków i pielęgniarek 1,3 mln zł.

Samorząd dla obywateli

W przyszłorocznym budżecie nie zabrakło środków na inicjatywy obywatelskie. Kontynuowane będą wszystkie programy - budżety obywatelskie dla młodych, seniorów i obszarów wiejskich. Pojawi się także budżet inicjatyw samorządowych - 6 mln zł.

W 2021 roku samorząd nie zapomni także o kulturze. Na ten cel zapisano 32 mln zł. Kontynuowane będą wielkie inwestycje: modernizacja teatru w Zielonej Górze, zakończenie modernizacji filharmonii oraz kompleksowy remont w muzeum w Bogdańcu. Dokończona zostanie również inwestycja związana z rozbudową Regionalnego Centrum Animacji Kultury W przyszłorocznym budżecie pojawią się także środki na dwa nowe programy związane ze sportem i turystyką. Samorząd będzie realizował także działania w obszarze polityki społecznej. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie wsparcie remontu nowej siedziby domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży w Zielonej Górze. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano pół miliona złotych. Zadanie realizowane będzie we współpracy z miastem Zielona Góra.

Wsparcie dla obszarów wiejskich

Ważnym obszarem w budżecie województwa jest także rolnictwo, środowisko i wsparcie obszarów wiejskich. W tym obszarze kontynuowane będą prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego oraz dofinansowanie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę dróg dojazdowych do pól. Dodatkowe środki dla gmin przeznaczone zostaną na renowacje zbiorników wodnych. N beneficjentów czekają też jeszcze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lubuskie postawi także na promocję zdrowej żywności poprzez przystąpienie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz realizację programu Kupuj lokalnie.

Lubuskie kontynuować będzie także działania z zakresu współpracy zagranicznej oraz promocji i rozwoju innowacji.

 

Podczas obrad, radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową dla Województwa do 2033 roku.

Galeria: Sesja budżetowa

Do pobrania

Zobacz również