Milion dla gorzowskiego MEDYKA

Pobierz PDF
wicemarszałek Łukasz Porycki oraz Irena Szklana – Berest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”
1 mln zł to wartość dofinansowania w ramach RPO Lubuskie-2020 dla gorzowskiego Medyka na realizację projektu „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego”. Umowę na dofinansowanie podpisał wicemarszałek Łukasz Porycki.

29 grudnia 2020 r. wicemarszałek Łukasz Porycki oraz Irena Szklana – Berest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. podpisali decyzję przyznającą dofinansowanie na realizację projektu w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Całkowita wartość projektu to 1,1 mln zł; dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Projekt pn.: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia słuchaczy CKZiU „Medyk” i będzie trwał do 30 czerwca 2023 roku. W ramach działań projektowych:

- 144 słuchaczy objętych zostanie wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego,

- 50 słuchaczy zostanie skierowanych na dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe,

- 50 słuchaczy odbędzie staż zawodowy u pracodawców,

- 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kompetencje poprzez udział
w studiach podyplomowych i kursach.

Ponadto placówka planuje doposażyć i zmodernizować swoją bazę dydaktyczną.

 

 

 

Galeria: Podpisanie umowy z CKZiU "Medyk" w Gorzowie Wlkp.

Zobacz również