Zarząd przyjął Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalił Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2021-2022. Dokument powstał, aby chronić zdrowie psychiczne oraz zredukować zdrowotne i ekonomiczne koszty zaburzeń psychicznych mieszkańców regionu.

Podstawę opracowania Programu stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dokument podzielony został na część diagnostyczną i planistyczną. Obszar diagnostyczny charakteryzuje obecny stan demograficzny i epidemiologiczny mieszkańców województwa, zasoby oraz finansowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.


Część planistyczna zawiera założenia i kierunki rozwoju różnych form ochrony zdrowia psychicznego, precyzując cele i działania prowadzące do sprawnej realizacji założonych planów w poszczególnych zakresach tematycznych. Tu szczególnie istotnym elementem jest funkcjonowanie w regionie dwóch centrów zdrowia psychicznego. Docelowo, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców regionu, mają powstać jeszcze trzy takie centra, co pozwoli zapewnić ciągłość opieki w środowisku pacjenta. Aktualnie pilotażowe centra funkcjonują w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu-Obrzycach.


Dokument – przed przyjęciem przez Zarząd – był szeroko konsultowany. Pozytywną opinie wyraził m.in. Władysław Sterna, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.


Do pobrania

Zobacz również