Drogowcy przygotowani na zimę

Pobierz PDF
Zima to trudny czas dla kierowców, ale Zarząd Dróg Wojewódzkich zadbał, aby poruszanie się w tym okresie po regionalnych trasach było jak najbardziej komfortowe. Zimowym utrzymaniem objęto 1,5 tys. km dróg, co może kosztować nawet 3 mln zł.

- Dostępność transportowa należy do naszych priorytetów. Dbamy o nią na wielu poziomach, inwestując w budowę nowych tras, remontując istniejące oraz odpowiednio przygotowując drogi do użytkowania – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

Przed sezonem zimowym wykonane zostały wszystkie prace przygotowawcze. Mowa tu m.in. o przeglądach i naprawach sprzętu, szkoleniach kierowców, ustawieniach znaków A-32. Dzięki temu udało się zmniejszyć zakłócenia ruchu drogowego wywoływane takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć drogowa, czyli 1,5 tys. km dróg w trzech standardach: III, IV i V.

ZDW do odśnieżania i  usuwania śliskości na drogach przygotował 47 kompletów sprzętu (nośnik + posypywarka + pług) oraz 10 nośników z pługiem. Dodatkowo w 10 magazynach zabezpieczono 8,8 ton soli, a na placach 13,4 ton piasku. Na prowadzenie akcji zima do końca sezonu w budżecie zabezpieczona została kwota 3 mln zł.

W ramach przygotowań do sezonu zimowego wydano również Informator o zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021, w którym ujęte są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące adresów i telefonów naszych jednostek oraz podziału dróg na standardy jak również ich opis.

Zobacz również