Tak budujemy w 2021 r.

Pobierz PDF
Pandemia nie zwalnia prac na kluczowych, lubuskich trasach. W 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma w planie dziesiątki prac. Prezentujemy 5 najważniejszych z nich. Ich łączna wartość to ponad 40 mln zł.

- Funkcjonujemy w trudnym okresie epidemii, ale staramy się utrzymywać inwestycyjne tempo w zakresie dostępności transportowej, ponieważ należy ona do naszych priorytetów. Inwestujemy nie tylko w nowe trasy i remonty już istniejących dróg, ale także transport niskoemisyjny - mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

PONIŻEJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI DROGOWYCH W 2021 R.:

1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II

 • wartość całkowita 79.788.397 zł,
 • wartość kwalifikowalna na 2021 r. 20.805.670 zł,
 • inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 • obecnie trwają roboty budowlane,
 • planowana data zakończenia inwestycji 07.2022 r.,
 • długość odcinka 9,20 km,
 • zadanie dofinansowane ze środków RPO – Lubuskie 2020.

2. Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu

 • wartość całkowita 48.043.741 zł,
 • wartość kwalifikowalna na 2021 r. 19.915.815 zł,
 • inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 • obecnie trwa etap prac projektowych,
 • planowana data zakończenia inwestycji 12.2022 r.,
 • długość odcinka 7,30 km,
 • zadanie dofinansowane ze środków RPO – Lubuskie 2020.

3. Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa

 • wartość całkowita 22.500.582 zł,
 • wartość kwalifikowalna na 2021 r. 720.001 zł,
 • inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 • obecnie trwa etap prac projektowych,
 • planowana data zakończenia inwestycji 08.2023 r.,
 • długość odcinka 3,48 km,
 • zadanie dofinansowane ze środków RPO – Lubuskie 2020.

4. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

 • wartość całkowita 17.398.332 zł,
 • wartość na 2021 r. 927.452,51 zł
  • dwa odcinki łącznej długości 6,36 km zostały zakończone w 2020 roku,
  • odcinek o długości 0,25 km zakończony zostanie w 2021 r.,
  • planowana data zakończenia inwestycji 08.2021 r.,
  • zadanie dofinansowane ze środków RPO – Lubuskie 2020.

5. Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami

 • wartość całkowita zadania 4.695.429 zł,
 • wartość na 2021 r. 700.000 zł,
 • na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.831.666 zł,
 • długość mostu – 140,6 m,
 • planowana data zakończenia inwestycji 06.2021 r.

Zobacz również