Zmarł biskup Adam Dyczkowski

Pobierz PDF
W niedzielę, 10 stycznia zmarł dr Adam Dyczkowski - biskup zielonogórsko-gorzowski w latach 1993-2007.

Bp Dyczkowski jako biskup diecezjalny w latach 1993-2007 kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską. To właśnie biskup Adam Dyczkowski w 1998 roku zaprosił ówczesnych parlamentarzystów do Paradyża, gdzie podpisany został list do premiera Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego. Umowa paradyska stała się symbolem starań, ponad podziałami politycznymi i regionalnymi, o powstanie samodzielnego woj. lubuskiego.

Na czas posługi bp. Adama Dyczkowskiego przypadły  także inne istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz tysiąclecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). W diecezji utworzył Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (1993), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (1994) i Akcję Katolicką (1994). W 1994 przeprowadził Diecezjalny Kongres Rodzin.

W 2019 roku – w jubileusz 30-lecia wolnej Polski odebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak tytuł Człowieka 30-lecia Wolnej Polski, przyznany przez kapitułę, w skład której weszli wybitni przedstawiciele wszystkich środowisk.

Zobacz również