UZ stawia na innowacje

Pobierz PDF
Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prof. Marią Mrówczyńską, prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ. Rozmowa dotyczyła innowacyjnych działań podejmowanych przez uczelnię oraz wsparcia studentów.

Uniwersytet Zielonogórski zajmuje bardzo ważne miejsce na naukowej mapie województwa lubuskiego. Jego wpływ i oddziaływanie na region systematycznie rośnie, co wiąże się m.in. z coraz większą aktywnością uczelni na różnych polach. Kilka z takich koncepcji przedstawiła właśnie prof. Maria Mrówczyńska. Prorektor zaprezentowała aktualne działania kadry naukowej oraz studentów. Opowiedziała również o wspieraniu studenckich start-upów.

Sporo miejsca zajęła kwestia współpracy na linii samorząd-uczelnia. Przypomnijmy, że UZ jest aktywnym uczestnikiem, gdy idzie o chociażby zainicjowaną przez urząd marszałkowski budowę Parku Technologii Kosmicznych. Podczas rozmowy marszałek Elżbieta Anna Polak odniosła się m.in. do kwestii komercjalizacji badań oraz wykorzystywania środków unijnych w zakresie badawczo-rozwojowym. Przypomnijmy, że regionalna polityka innowacyjna zakłada wspieranie i sieciowanie podmiotów mających znaczenie dla rozwoju inteligentnych specjalizacji, dzięki którym Lubuskie staje się bardziej konkurencyjne na mapie kraju. Już teraz wskaźniki obrazujące produktywność nakładów na innowacje i nakładów na B+R odzwierciedlają wysoki potencjał w zakresie działalności B+R+I w regionie

Zobacz również