200 tys. zł na promocję kultury

Pobierz PDF
Dwie, białe maski teatralne.
Promocja województwa przez kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na takie działania samorząd województwa przygotował 200 tys. zł. Pojedynczy projekt może otrzymać nawet 50 tys. zł dotacji.

Zarząd województwa zdecydował, że podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym będzie można starać się pieniądze w ramach otwartego konkursu. Oferta jest skierowana do organizacji pozarządowych i powinna dotyczyć pomysłów działań na 2021 r. Chodzi o wsparcie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacja może być wykorzystana do organizacji np. festiwali, konkursów, czy też wystaw o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki. Dofinansowanie da się również wykorzystać do promocji lokalnych produktów, produkcję filmów przedstawiających walory województwa lubuskiego oraz eventy.

Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Informacje o konkursie są dostępne pod numerem tel.: 68 45 65 467. Szczegóły znajdą się też na stronie BIP www.lubuskie.pl oraz w Generatorze eNGO na stronie www.lubuskie.engo.org.pl, przez który należy złożyć ofertę, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

 

Zobacz również