Oświadczenie w sprawie składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym

Pobierz PDF

Samorząd Województwa Lubuskiego informuje, że nie pozostaje głuchy na informacje otrzymane od innych organów w sprawie składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym  i zawsze działa zgodnie ze swoimi właściwościami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne pismo w sprawie wstrzymania rekultywacji. Jednocześnie informuję, iż Marszałek Województwa nie jest organem właściwym do wstrzymania rekultywacji składowiska, ponieważ organem właściwym do wstrzymania użytkowania składowiska odpadów jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska-na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast organem właściwym w zakresie gospodarowania odpadami na przedmiotowym składowisku jest Starosta Nowosolski.

Jednocześnie nadmieniam, że skierowałem pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Starosty Nowosolskiego z żądaniem natychmiastowego wstrzymania użytkowania i rekultywacji przedmiotowego składowiska odpadów oraz cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów w związku z prowadzoną rekultywacją.

Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Do pobrania

Zobacz również