„Lubuski Lider e-Usług 2020”

Pobierz PDF
Zapraszamy do udziału w konkursie na „Lubuskiego Lidera e-Usług 2020”. Termin zgłoszenia upływa do 30 kwietnia 2020 r.

- Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie lokalnych podmiotów, które podejmują aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju e-Usług oraz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu województwa lubuskiego. To także kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego, jako dogodnego obszaru dla e-Usług - mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz powiatów, jednostki ochrony zdrowia, przedsiębiorcy, parki naukowo technologiczne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i inne, które zarejestrowane są w województwie lubuskim i które swoimi czynami w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju e-Usług oraz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu województwa lubuskiego.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

    • Projekty małe (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln złotych);
    • Projekty duże (o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln złotych);

 

Formularz zgłoszenia można przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra

lub podpisany elektronicznie plik na adres sekretariat.bpw@lubuskie.pl

 


 

Do pobrania

Zobacz również