Parki Krajobrazowe nie mają przed nimi tajemnic

Pobierz PDF
Poznaliśmy finalistów XX edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Finał Wojewódzki.

Zwycięzcom pogratulowała marszałek Elżbieta Anna Polak. – Gratuluję zaangażowania i pasji oraz życzę dalszych sukcesów. To ważne, że interesujecie się przyrodą i promujecie województwo przez takie działania. Jesteśmy wyjątkowym regionem, ponieważ połowę powierzchni Lubuskiego zajmują lasy. U nas można spotkać się z prawdziwym bogactwem flory i fauny. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza jest ważnym aspektem, dlatego też zarząd województwa kładzie nacisk na działania związane z tym obszarem – mówiła marszałek.    

Ochrona Środowiska jest niezwykle istotna dla samorządu województwa. Dowodem na to jest wizja regionu do 2030 roku. - Lubuskie ma być zieloną krainą inteligentnych technologii. Oznacza to, że zielona gospodarka oraz dbałość o zasoby naturalne są jednymi z priorytetów rozwojowych. Stawiamy na rozwój potencjałów turystycznych, ekologiczne rolnictwo i rozwój zielonej gospodarki – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do XX edycji konkursu przystąpiło 105 uczestników, w finale wojewódzkim wzięło udział 18 uczniów, tworzących trzyosobowe drużyny. Finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” składał się z dwóch części. Podczas pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się  25 pytań - 15 z nich to pytania ogólne, nawiązujące do hasła tegorocznej edycji „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”, natomiast pozostałe 10 pytań dotyczyło parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu 10 gatunków roślin chronionych i 10 gatunków zwierząt chronionych z puli 60 gatunków.

Dziś (28.04) poznaliśmy wyniki wojewódzkiego finału:

Szkoła Podstawowa w Przewozie  - Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” - I miejsce

Szkoła Podstawowa w Torzymiu -  Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy - II miejsce  

Szkoła Podstawowa w Maszewie - Krzesiński Park Krajobrazowy - III miejsce

Szkołę Podstawowa nr 2 w Strzelcach Kraj. - Gorzowski Park Krajobrazowy - IV miejsce

Szkoła Podstawowa w Wężyskach - Gryżyński Park Krajobrazowy - V miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu  - Pszczewski Park Krajobrazowy - VI miejsce

 

 

Głównym założeniem przeprowadzanego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” jest możliwość pogłębienia przez jego uczestników wiedzy ogólnoprzyrodniczej, ekologicznej,
o walorach krajobrazowych, wartościach historycznych i kulturowych parków krajobrazowych naszego regionu i Polski oraz z zakresu ochrony środowiska. Ważnym aspektem konkursu jest także możliwość promowania przyrody województwa lubuskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych. Składa się z pięciu etapów, z których pierwsze cztery (szkolny, gminny, parkowy i wojewódzki) przeprowadzane są na terenie parków krajobrazowych naszego województwa, natomiast w piątym etapie ogólnopolskim uczestniczą wszystkie województwa Polski.

Celem konkursu jest:

  • zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych województwa lubuskiego, a także Polski.
  • poszerzenie zakresu wiadomości z dziedziny ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
  • zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach,
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
  • rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi,
  • rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
  • nauka umiejętności interpretowania mapy,
  • integracja uczniów, wymiana doświadczeń między szkołami,
  • promocja szkół i gmin województwa na forum ogólnopolskim.

Zobacz również