Rozwój turystyki w pandemii

Pobierz PDF
Od lewej: burmistrz Piotr Kuliniak, marszałek Elżbieta Anna Polak
Pomimo trwającej pandemii nie ustają starania samorządowców, aby podnosić walory turystyczne województwa lubuskiego. Z marszałek Elżbietą Anną Polak spotkał się burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. Rozmowy dotyczyły rozwoju Geoparku Łuk Mużakowa.

Przypomnijmy, że to już kolejne spotkanie w tym temacie. Poprzednio marszałek spotkała się z burmistrzem na początku kwietnia. Intensywność rozmów wiąże się z zaawansowaniem projektu, w ramach którego trwa rewitalizacja budynku poprzemysłowego w Łęknicy. Będzie on dostosowany do pełnienia nowej funkcji - Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku Łuk Mużakowa. Placówka ma ruszyć w połowie roku.

Geopark to jedna z największych atrakcji naszego regionu, od lat wpisana na listę UNESCO. Dlatego samorząd województwa od lat wspiera jego rozwój, aby przyciągnąć turystów nie tylko z regionu, ale także całej Polski i zagranicy. Atrakcja ma ku temu potencjał, bo posiada unikatowe środowisko przyrodnicze i kulturowe. Przypomnijmy, że temat geoparku pojawił się także na ostatniej sesji sejmiku województwa. Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały, związanej z przystąpieniem Województwa Lubuskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „ Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”. Ugrupowanie ma koordynować, ułatwiać i wspierać współpracę transgraniczną pomiędzy: Brandenburgią, Saksonią oraz Rzecząpospolitą Polską.

Geopark Łuk Mużakowa

Geopark Łuk Mużakowa to transgraniczny obszar zlokalizowany w części polskiej i niemieckiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno - krajobrazowych. Geopark, jako jedyny w Polsce należy do Sieci Geoparków Europejskich (EGN) i Światowych (GGN), a od 2015 roku szczyci się tytułem Światowego Geoparku UNESCO.

Zobacz również