Wsparcie na sport, turystykę i zabytki

Pobierz PDF
Lubuska Baza Turystyczna, Lubuska Baza Sportowa oraz dotacje na renowacje i konserwacje zabytków były tematem dzisiejszej (27.04) konferencji prasowej z udziałem wicemarszałka Łukasza Poryckiego.

Wicemarszałek Łukasz Porycki podziękował radnym województwa, którzy głosowali za przyjęciem trzech programów tj. Lubuska Baza Turystyczna, Lubuska Baza Sportowa, dotacje na renowacje i konserwacje zabytków. Te programy przyczynią się do rozwoju bazy sportowej, ale również turystycznej w województwie lubuskim. - W tym roku w ramach programu rozwoju Lubuskiej Bazy Sportowej udało nam się przeprowadzić pilotażowy projekt. Dotyczy on infrastruktury sportowej w najmniejszych miejscowościach, w celu zapewnienia najmłodszym mieszkańcom województwa godnych warunków do tego, aby mogli uprawiać sport. Pandemia zamknęła nas w domach. Mam nadzieję, że dzięki tym inwestycjom najmłodsi Lubuszanie będą mogli aktywnie spędzać czas - mówił wicemarszałek. Jak podkreślał dzięki decyzji zarządu województwa kwota na to zadanie została zwiększona z 1 mln do prawie 2,8 mln zł.  Zainteresowanie programem było bardzo duże - 42 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały wsparcie. Dofinansowanie trafi m.in. Gminy Szprotawa, która zbuduje pumptracka na stadionie miejskim. Ciekawą inicjatywą jest też projekt skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.

Dużą popularnością cieszył się także program Lubuskiej Bazy Turystycznej. W ramach naboru wpłynęły 24 oferty, a 8 zadań otrzymało wsparcie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł. – Był to również program pilotażowy. Mam nadzieję, że będziemy się rozwijał dalej. Chcieliśmy wiedzieć, jakie są potrzeby jst w tym zakresie. Efekty dobrej współpracy z włodarzami gmin widzimy w postaci ilości złożonych wniosków – podkreślał wicemarszałek

Łukasz Porycki omówił także wsparcie lubuskich zabytków. - Dzięki decyzji zarządu województwa, w zeszłym roku zwiększyliśmy kwotę o 200 tys. zł i obecnie jest to kwota 1,2 mln zł. Dzięki temu mogliśmy w większym stopniu wesprzeć parafie, ale również jst.

Jak podkreślał Mirosław Glaz – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej, dzięki zwiększonej kwocie na program Lubuska Baza Sportowa o 1,8 mln zł, wszystkie podmioty, które złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie. 42 podmioty otrzymały wsparcie na kwotę blisko 2,8 mln zł. Dyrektor podkreślał też ogromne zainteresowanie wsparciem lubuskich zabytków. W ramach naboru wpłynęło 65 wniosków, dotacje otrzymało 37 podmiotów. – Są to środki niezadawalające wszystkich, ale jest to krok do przodu. Zaczynaliśmy od 900 tys. zł. Cieszymy się, ze mogliśmy wybrać zabytki, które są bardzo wartościowe, jeśli chodzi o region lubuski – mówił dyrektor M. Glaz.      

Dofinansowanie trafi m.in. na zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu południowego pałacu w Tucznie, prace restauratorskie i budowlane przy budynkach folwarcznych pałacu w Brzeźnicy - I etap, wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie oraz zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie - stabilizacja i zabezpieczenie ścian z konstrukcji stalowych.

Andrzej Ziarek – zastępca dyrektora departamentu podkreślał, że dzięki realizacji tych programów powstanie 50 obiektów różnego rodzaju, dzięki którym poprawi się dostępność do infrastruktury turystycznej i sportowej. - Od początku zależało nam, aby paleta samorządów, do których dotrzemy z ofertą była jak największa, ale żeby też nie zależało to od zasobności portfela. Są to też dofinansowania w wysokości 30 tys. czy 40 tys. zł, które są niewielkimi kwotami, ale z punktu widzenia samorządów są to często przełomowe inwestycje – mówił A. Ziarek.  

Do pobrania

Zobacz również