Gorzów Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego: 

 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częściami składowymi

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numery ewidencyjne działek

Łączna powierzchnia

działek

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto zł

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

1.

 

Gorzów Wlkp.

ul. Mazowiecka 2

obręb 0010 Zamoście

 

559

0,9600

GW1G/00025877/3

1 978 800,00

99 000,00

1100

560/1

560/2

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

Szczegółowych informacji, w sprawie  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 343.

Zobacz również