Lokalne grupy działania będą się rozwijać

Pobierz PDF
We wtorek, 8 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy krajowej wybranych lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Na podstawie § 10 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008, Nr 103, poz. 659 z pozn. zm,} właściwe organy wszystkich samorządów województw wspólnie opracują listę wszystkich LGD, w kolejności uzyskania od najwyższej do najniższej liczby punktów w ramach oceny, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, zawierającą liczbę uzyskanych punktów oraz wskazanie, które z LGD zostały wybrane do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

Zobacz również