Most w Milsku w 2021 roku!

Pobierz PDF
Znamy wykonawcę jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie lubuskim - budowy mostu przez Odrę w Milsku. - To największa inwestycja na Odrze po wojnie w woj. lubuskim. Dzięki niej skrócimy dojazd ze Sławy i Wschowy do dróg nr 12 i 32 o ok. 40 do 50 min. Przeprawa promowa dała nam się we znaki. Teraz połączymy region – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Most wraz z drogą za 73 mln zł wybuduje firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Nową przeprawą pojedziemy w 2021 roku.

Na tę wiadomość mieszkańcy regionu czekali od wielu lat, bo to inwestycja z naprawdę długą historią. ZOBACZ: kalendarium prac W kwietniu br. udało się w końcu ogołosić przetarg. - Projekt znalazł się na liście zadań priorytetowych w zakresie modernizacji i budowy dróg i mostów. To otworzyło drogę do środków unijnych. W ramach RPO L2020 w tym priorytecie znalazły się tylko drogi o znaczeniu regionalnym. Przetarg trwał bardzo długo. Zakończył się owocnie. Zgłosiła się rekordowa liczba wykonawców - wpłynęło 10 ofert z bardzo dużą rozbieżnością cenową, co powodowało liczne protesty. Jednak wykonawca został już wyłoniony – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Jest nim firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., która zaoferowała, że wykona zadanie za 73 mln zł. Samorząd województwa na realizację zadania zabezpieczył środki w wysokości 107 mln zł. Oznacza to oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inną ważną inwestycję drogową. - Oszczędności chcemy wykorzystać na budowę obwodnicy Droszkowa – informuje marszałek.

Inwestycja związana z budową przeprawy przez rzekę Odrę zakłada także zmianę przebiegu drogi nr 282, która połączy przeprawę z drogą S3. - Chcemy połączyć region. Jest to jeden z naszych najważniejszych priorytetów od wielu lat realizowany z dużą skutecznością. Sam fakt, że podpisujemy umowę z dobrym- solidnym wykonawcą i mamy na to zapewnione pieniądze, to świetna informacja dla mieszkańców regionu. Profity z tej inwestycji będą płynęły nie tylko do kierowców, ale też do gmin i włodarzy. To przyciągnie inwestorów, którzy zwracają uwagę na dostępność transportową – wyjaśniła E.Polak.

Jak podkreśla dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder, to jedno z największych wyzwań transportowych w naszym regionie. - Tak dużego obiektu jeszcze nie realizowaliśmy. Firma będzie realizowała ten projekt w systemie zaprojektuj-wybuduj. Myślę, że w marcu 2021 roku pojedziemy już nowym mostem na Odrze – poinformował.

Wykonwaca projektu firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ma teraz 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kolejne 26 miesięcy na wykonanie zadania. - Dla nas nie jest to bardzo duże zadanie, ale jest to bardzo ciekawy obiekt. Jest to pod względem technicznym najciekawsze zadanie w Polsce. Sam obiekt jest wyzwaniem – wyjaśnił Michał Piąstka - dyrektor ds. produkcji firmy. Wyłoniony wykonawca realizował także budowę fragmentów trasy S3: obwodnicy Gorzowa, odcinka Świebodzin- Sulechów oraz obecnie Legnica-Nowa Sól oraz Jawor-Bolków. Przykładem wykonanego przez firmę mostu jest przeprawa na Sanie w Sandomierzu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 klasy „G” po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem m. Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do miejscowości Bojadła.

Zakres inwestycji

-        budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),

-        budowę/przebudowę dróg innych kategorii,

-        budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

-        budowę dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,

-        budowę infrastruktury rowerowej,

-        budowę nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),

-        budowę nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),

-        budowę nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;

-        elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,

-        elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,

-        zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,

-        wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

-        nasadzenia drzew i krzewów.

 

Galeria: Most w Milsku już w 2021 roku

Zobacz również