Łączyć, rozmawiać, dyskutować

Pobierz PDF
Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami Lubuskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. Marszałek podziękowała członkom za pracę oraz zaangażowanie na rzecz Rady, która z dniem 31 sierpnia ulegnie rozwiązaniu. - Bardzo chciałabym podziękować za współpracę. Za waszą gotowość, aktywność i chęć służenia naszym mieszkańcom – mówiła marszałek.

- To pierwsza rada, więc przejdzie do historii. Zmieniły się uwarunkowania ustawowe, 31 sierpnia br. rada ulegnie rozwiązaniu na mocy ustawy i zadanie to przejdzie w kompetencje wojewody, który powoła nową radę. Nie wiem, w jakim składzie, ale na pewno skierowane zostanie zapytanie do środowisk, które działają w naszym regionie i z pewnością Państwa opinia też będzie brana pod uwagę. Nasza rola przy samorządzie wojewódzkim dobiega końca – mówiła marszałek.  

Marszałek dziękowała za gotowość i zaangażowanie. – Dziękuję w imieniu osób represjonowanych, którzy doświadczyli w trudnych czasach dla Polski takiego losu, jakiego nie chcielibyśmy dla żadnego Polaka, żadnego mieszkańca naszego regionu. Po to powoływana jest ta rada i zadania jej są tak przypisane, aby nie tylko służyć i pomagać tym osobom, które przez wiele lat były zapomniane, ale żeby też to przesłanie poszło dalej. Abyśmy nie powtarzali tamtych czasów, abyśmy się na tej naszej trudnej historii uczyli. Abyśmy uczyli się ze sobą rozmawiać i współpracować - mówiła marszałek.  

Marszałek przypomniała słowa Władysława Bartoszewskiego: My Polacy możemy się różnić, ale powinniśmy rozmawiać, powinniśmy dyskutować. Nie wolno nam się nienawidzić. - Jeżeli nie rozmawiamy, jeśli ta konfrontacja jest na końcu, bez rozmowy, bez dialogu to się zwykle kończy tragicznie. Naszą rolą jest przekazywanie tego przesłania młodym pokoleniom. Młodość rządzi się swoimi prawami. Młodzi ludzie sami chcą odkrywać świat, a nie zawsze uczyć się na błędach. Na tym też polega ta odwieczna różnica pokoleń – mówiła marszałek jednocześnie podkreślając ważną role solidaryzmu międzypokoleniowego. – To jest w tej chwili bardzo ważne w Polsce, kiedy toczy się nieprzyjemna dyskusja wokół Lecha Wałęsy, przywódcy Solidarności. To środowisko, któremu tak dużo zawdzięczamy dla Wolnej Polski, ważne jest, aby łączyć, żeby rozmawiać – podkreślała marszałek.             

 

Andrzej Józef Perlak - Przewodniczący Rady podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za zaangażowanie, życzliwość, pomoc w działalności.     

Podczas spotkania wysłuchano sprawozdania Przewodniczącego Rady oraz Członków Rady z działalności za okres od ostatniego posiedzenia.

 

Skład Rady:

1) Maria Tężycka,

2) Waldemar Cerbiński,

3) Edward Lipiec,

4) Andrzej Józef Perlak (Przewodniczący Rady),

5) Marek Rusakiewicz,

6) Roman Stanisław Rutkowski,

7) Ryszard Zdzisław Szablowski.

 

31 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw na mocy, której zmianie ulegną zapisy ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. środowiska kombatanckie przejdą pod obsługę służb wojewody. Również Lubuska Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego ulegnie rozwiązaniu.

Galeria: Spotkanie Lubuskiej Rady Konsultacyjnej

Zobacz również