Schowaj sidebar

 

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (LROT) działa w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Cele i zadania LROT:

 • prowadzenie badań i analiz dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego województwa lubuskiego
 • interpretacja wyników badań
 • formułowanie opinii i postulatów dotyczących kierunków prowadzonej polityki
 • pozyskiwanie danych i ich przetwarzanie
 • organizacja i prowadzenie regionalnej bazy danych
 • współdziałanie z jednostkami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ewaluację polityk publicznych

LROT współpracuje z:

 • komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzialnymi za monitorowanie polityk publicznych,
 • instytucjami regionalnymi posiadającymi zasoby danych o regionie,
 • jednostkami samorządów terytorialnych w województwie lubuskim,
 • ROT-ami w innych województwach,
 • Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.