Z pskowskim partnerem on-line

Pobierz PDF
W dniu 13 lipca br., w ramach kontynuacji i rozwoju stosunków zagranicznych Województwa Lubuskiego z regionami i krajami partnerskimi, odbyła się kolejna wideokonferencja, tym razemz Obwodem Pskowskim Federacji Rosyjskiej, którą poprowadził Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i EWT – Radosław Brodzik.
Uczestnikami rozmów ze strony pskowskiej byli: Andriej Siergiejewicz Michiejew –  Przewodniczący Komitetu Rozwoju Ekonomicznego i Polityki Inwestycyjnej oraz Natalia Pawłowna Goliewa – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej Komitetu. Podczas spotkania wideo krótko omówiono aktualną sytuację epidemiczną w obydwu regionach oraz sposoby radzenia sobie z tym trudnym problemem, a także wspólne wizje dalszej lubusko-pskowskiej kooperacji, wynikającej z zapisów umowy z dnia 16.01.2002 r. Uzgodniono, iż Lubuskie wystosuje oficjalne pismo z wyszczególnieniem konkretnych obszarów współpracy oraz zainteresowanych polskich podmiotów, w celu zorganizowania wizyty lubuskiej delegacji w Pskowie w roku 2021. Ponadto postanowiono rozważyć możliwość współdziałania w ramach trójstronnych programów transgranicznych Programów Interreg 2021-2027, a także wesprzeć współpracę uniwersytetów polegającą m.in. na wymianie młodzieży. Na zakończenie Dyrektor Brodzik zaprosił pskowskich partnerów na Święto Województwa Lubuskiego 2021.
 
 

Zobacz również