Język sąsiada w Dwumieście Słubice /Frankfurt Oder

Pobierz PDF
w dniu 8.07.2020 r w Urzędzie Miejskim w Słubicach zostało podpisane porozumienie partnerskie w projekcie realizowanym w Programie Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020 r. pt. „Język sąsiada w Dwumieście”

Celem głównym projektu jest nauka języka sąsiada oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty kształcenia w tym zakresie. Projekt zakłada 2 letni proces nauki języka sąsiada w wymiarze 2 godzin w tygodniu w szkołach podstawowych w gminie Słubice i w formie popołudniowych kółek zainteresowań w postaci grup roboczych we Frankfurcie nad Odrą. Nauka języka sąsiada będzie obejmowała zarówno tradycyjne zajęcia szkolne, oparte o ramowy program nauczania, jak również wspólne lekcje słubickich i frankfurckich uczniów przy wykorzystaniu innowacyjnych platform e-learningowych. W planach są też spotkania i wyjazdy integracyjne.

Budżet projektu to ponad 820 tys. euro. Porozumienie  podpisali: burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, skarbnik gminy Rafał Dydak, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke i prezes RAA Brandenburg Alfred Roos. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego reprezentował Radosław Brodzik Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Zobacz również