Za nami szczyt Partnerstwa Odry

Pobierz PDF
Od lewej: Członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Rzeka może być wspólnym interesem wielu regionów, a więc i punktem wyjścia do transgranicznej współpracy. Tak kilkanaście lat temu narodziła się inicjatywa „Partnerstwo Odry”. Jej szefowie z Polski i Niemiec spotkali się po raz kolejny dziś podczas wideokonferencji. Rozmowy toczyły się w dwóch blokach.

Ustalenia szefów regionów po wideokonferencji

W tym roku kolejny ze szczytów „Partnerstwa Odry” miał odbyć się w Lubuskiem, ale szyki pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Szefowie regionów nie zrezygnowali jednak z możliwości rozmowy i spotkali się podczas specjalnej wideokonferencji. Zarząd województwa lubuskiego reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Ze strony niemieckiej obecni byli m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz premier Saksonii Michael Kretschmer.

Włodarze z obu stron Odry podczas dyskusji skupili się, m.in. na wyzwaniach związanych z COVID-19 na polsko-niemieckim pograniczu. Rozmawiali o aktualnej sytuacji, możliwych rozwiązaniach przy wykorzystaniu środków unijnych, czy też mechanizmach wsparcia dla przedsiębiorców. - Współpraca transgraniczna jest bardzo ważna. W przypadku samego tylko województwa lubuskiego każdego dnia ok. 60 tys. Lubuszan ma kontakt z rynkiem niemieckim, w Zachodniopomorskiem to ok. 75 tys. obywateli - mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Drugi blok tematyczny skupił się wokół przewodnictwa Niemiec w Unii Europejskiej. - Zależy nam, aby nasza pozycja negocjacyjna o środki unijne była pod kierownictwem Niemiec jak najsilniejsza. Chcemy, aby w Brukseli pamiętano o jednym z najbardziej udanych projektów, jakim są programy współpracy regionalnej Interreg - zapewniał Tadeusz Jędrzejczak - Samorząd województwa równie mocno dba o kontakty z pozostałymi regionami partnerskimi, także tymi ulokowanymi na Dalekim Wschodzie, Rosji, Czechach - dodał członek zarządu.

- Goście dzisiejsze widekonferencji postulowali o stworzenie specjalnej grupy roboczej. Miałaby ona gromadzić najlepsze pomysły, najważniejsze informacje w zakresie rozwiązań przeciwdziałających koronawirusowi np. w kwestiach gospodarczych. W ten sposób lepiej przygotujemy się do działań na granicy - zapewniał Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznie i Współpracy Terytorialnej, który również wziął udział w rozmowach.

Wideokonferencja poprzedziła przełożone obrady szczytu politycznego Partnerstwa Odry, które odbędą się w pierwszej połowie 2021 r.

O Partnerstwie Odry

Partnerstwo Odry to nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych. Służy pogłębieniu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami. Głównym celem inicjatywy, opartej na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki, jest wzmacnianie sprawności regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Galeria zdjęć

Zobacz również