Pół miliona złotych na rewitalizację Parku Miłości

Pobierz PDF
– Lubniewice oraz ich bogactwo naturalne to wizytówka Regionu Lubuskiego. Dlatego chcemy, aby Park Michaliny Wisłockiej odzyskał blask – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomnijmy, że to właśnie w Lubniewicach obradował niedawno Konwent Marszałków RP.

Zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przyznał dofinansowanie Gminie Lubniewice na realizacje projektu „Rewitalizacja Parku Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic”. Całkowita wartość projektu to 544 tys. zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania 462 tys. zł

Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w obszarze potencjalnej utraty bioróżnorodności przez cenny przyrodniczo „Park Miłości” położony w centrum Lubniewic. Głównym problemem jest pogarszający się stan przyrody i infrastruktury zabytkowego obszaru. Celem projektu jest poprawa stanu przyrody w Parku Miłości. W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie infrastruktura zielona kanalizująca ruch turystyczny oraz infrastruktura przyrodnicza, umożliwiająca czynną ochronę niektórych gatunków (szczególnie ornitofauny oraz owadów). W ramach projektu zaplanowano poniesienie nakładów przygotowawczych (Studium Wykonalności, dokumentacja techniczna, szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza), inwestycyjnych (usuwanie gatunków inwazyjnych, rewitalizacja i wyposażenie parku), komplementarnych działań edukacyjno-informacyjnych (edukacja przyrodnicza w różnych formach, wytyczenie szlaku przyrodniczego oraz wykonanie filmu edukacyjno-informacyjnego), a także kosztów pośrednich związanych z wdrażaniem projektu (nadzór i promocja).

Zobacz również