Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Pobierz PDF
Wyzwania klimatyczne to temat obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 30 września br. Stronę samorządową reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Klimat ważny dla Europy, Polski i regionów

O istocie wyzwań klimatycznych mówiła podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak.  – Kierunek działań wyznaczyła Unia Europejska. Europejski Zielony Ład, czyli przyjęta 11 grudnia 2019 r. nowa unijna strategia na rzecz wzrostu zakłada: zapewnienie ochrony dziedzictwa naturalnego, zachowanie różnorodności biologicznej, zwiększenie aktywności na rzecz ochrony oceanów. Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia przez Europę w 2050 r. neutralności klimatycznej. Pomóc ma Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejski Pakt na Rzecz Klimatu – wyjaśniła. Zaznaczyła, że szansą dla Polski w zakresie działań na rzecz klimatu jest nowa unijna perspektywa. – To 57 mld w Europejskim Planie Odbudowy na trzy priorytety: zielony ład, cyfryzacja, zdrowie oraz 64 mld euro w ramach Polityki spójności, gdzie na dwa pierwsze priorytety: czyli regiony bardziej inteligentne i przyjazne środowisku przeznaczone zostanie 65 procent całej alokacji – poinformowała marszałek.

Aby jeszcze lepiej realizować działania związane z poprawą jakości klimatu z inicjatywy zarządu województwa powołana została Komisja Klimatu, która ma także włączyć radnych i społeczeństwo do wspólnego kreowania polityki regionalnej w tym obszarze.

Marszałek podkreślała, że sprawa ochrony środowiska to palący problem, o czym mogliśmy się przekonać podczas ostatniego Konwentu Marszałków Województw RP w Lubuskiem. – Jednym z bloków tematycznych obrad była właśnie neutralność klimatyczna. Między suszą a powodzią w czasie światowej pandemii, oraz Europejski Zielony Ład- samorządy liderem zmian. W dyskusji padły trudne tezy: Polska krajem klęski żywiołowej, wielka cicha katastrofa, chaos przestrzenny, płonące wysypiska. Polska zaczyna wysychać, potrzebne jest porozumienie a nawet pakt i zmiana myślenia, przewartościowanie. Musimy się zmienić, wszędzie. Potrzeba spójności działań, i solidarności, połączenia edukacji z ekologią – podkreślała E. Polak.

Rząd ma plan na zieloną energię

O działaniach podejmowanych przez rząd Polski w zakresie sprostania wyzwaniom klimatycznym mówił Jakub Gibek z Ministerstwa Klimatu. - Kwestie klimatu to jedne z najważniejszych wyzwań. Jednym z najważniejszych działań, jakie możemy podejmować jest kwestia kształtowania polityki energetycznej – wyjaśnił. Podkreślał, że celem podejmowanych działań jest realizacja potrzeb społecznych związanych z wykorzystaniem energii. Ważna w kontekście społecznym jest jakość powietrza i gospodarka wodna.

Przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali III filary zmian energetycznych.

I Filar: sprawiedliwa transformacja: transformacja regionów węglowych, ograniczenie ubóstwa energetycznego, nowe gałęzie przemysłu związane z OZE i energetyką jądrową)

II Filar - zeroemisyjny system energetyczny: morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, energetyka lokalna i obywatelska

III Filar - dobra jakość powietrza: transformacja ciepłownicza – wycofanie węgla z użycia w ciepłownictwie indywidulanym do 2040 roku, dom z klimatem – wzrost liczby budynków zeroenergetycznych, rozwój elektromobilnosci.

Ekologia zależy od samorządów

O działaniach podejmowanych na poziomie regionalnym mówiła z kolei przewodnicząca sejmikowej komisji klimatu Beata Kulczycka. - Komisja klimatu powstała niedawno z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak. Współpracujemy z komisją ochrony środowiska. Wyzwaniem jest neutralność klimatyczna także dla naszego regionu. To dojście musi być z  poszanowaniem czynników, gospodarczych i społecznych – podkreślała. Zaznaczyła, że Komisja szczególną uwagę poświęciła sprawie jakości powietrza w Żarach, a także sprawami związanymi ze składowiskami odpadów, m.in. w Bobrownikach. - Najważniejszym czynnikiem obrad jest raportowanie w zakresie możliwości finansowania działań klimatycznych. Tutaj przekaz jest bardzo dobry. Fakt zaangażowania tak dużych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na ochronę środowiska budzi pozytywne odczucia. Mam nadzieję, że następna perspektywa i plan odbudowy będą szansą na realizację kolejnych projektów – podkreślała. Dodała, że chciałaby, żeby Komisja Klimatu była platformą wymiany dobrych praktyk dla samorządowców, którzy szereg takich działań realizują. - Cieszę się, że aktualizujemy Strategię Rozwoju Województwa, która będzie nam otwierać drogę do tego typu działań w województwie – dodała. Podkreślała też, że w województwie trzeba systemowych rozwiązań, które pomogą samorządom, które borykają się z wieloma problemami ekologicznymi.

O działaniach podejmowanych przez samorząd na rzecz ochrony środowiska mówiła także Magdalena Balak-Hryńkiewicz, zastępca dyrektora departamentu rozwoju regionalnego UMWL. Podczas obrad o swoich inicjatywach na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza mówiła przedstawicielka Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obradom przewodniczyła Monika Bocian reprezentująca Związki Zawodowe.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powstała na wniosek reprezentowanych organizacji pracodawców oraz reprezentowanych organizacji pracowników zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu z 24 lipca 2015 roku. Jest to regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkom województw.

Galeria: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Zobacz również