II Konwent Marszałków w Lubuskiem

Pobierz PDF
Obrady II Konwentu Marszałków w Lubuskiem
Zakończył II Konwent Marszałków RP w Lubuskiem. Marszałkowie i eksperci rozmawiali o funduszach europejskich, edukacji w pandemii, wyzwaniach klimatycznych i zdrowiu. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W II połowie 2020 r. Województwo Lubuskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Za nami pierwsze posiedzenie w Lubniewicach, podczas którego rozmawialiśmy na temat ochrony zdrowia w dobie pandemii oraz funduszach europejskich w kontekście nowej unijnej perspektywy. Tym razem to Zielona Góra gości przedstawicieli szesnastu polskich regionów.

Podczas spotkania marszałkowie rozmawiali będą o zmianach klimatycznych, funduszach unijnych, wyzwaniach edukacyjnych i ochronie zdrowia w dobie pandemii.

Polskie regiony reprezentowali:

Województwo Lubuskie – Zarząd Województwa Lubuskiego

- marszałek Elżbieta Anna Polak

- wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn

- wicemarszałek Łukasz Porycki

-  członek zarządu Marcin Jabłoński

- członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak

Województwo Małopolskie – marszałek Witold Kozłowski

Województwo Świętokrzyskie – marszałek Andrzej Bętkowski

Województwo Warmińsko-Mazurskie – marszałek Gustaw Marek Brzezin

Województwo  Zachodniopomorskie – marszałek Olgierd Geblewicz  oraz członek zarządu Stanisław Wziątek

Województwo Kujawsko-Pomorskie - wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

Województwo Lubelskie - Członek Zarządu Zdzisław Szwed

Województwo Łódzkie - Członek Zarządu Robert Baryła

Województwo Mazowieckie - Członek Zarządu Janina Orzełowska

Województwo Opolskie- Członek Zarządu Antoni Konopka

Województwo Podlaskie - Członek Zarządu Marek Malinowski

Województwo Pomorskie - Członek Zarządu Józef Sarnowski

Województwo Śląskie - Członek Zarządu Beata Białowąs

Województwo Wielkopolskie - Członek Zarządu Paulina Stochniałek oraz członek zarządu Jacek Bogusławski

Województwo Podkarpackie – marszałek Władysław Ortyl - zdalnie

W obradach uczestniczyli także parlamentarzyści: senatorowie RP Wadim Tyszkiewicz i Robert Dowhan oraz posłanka na Sejm RP Anita Kucharska-Dziedzic, a także radni województwa: Sebastian Ciemnoczołowski, Beata Kulczycka oraz Małgorzata Gośniowska-Kola.

 

Podczas obrad przyjęto następujące stanowiska:

- w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych

 

- w sprawie delegacji do samorządów województw wdrażania działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym działania LEADER, wynikających z Krajowego

Planu Strategicznego

 

- w sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd

 

- w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych

 

- w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju

 

- w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami

 

- w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych

 

- w sprawie zmian dotyczących warunków i trybu powierzania zadań doradcy Metodycznego

 

- w sprawie regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

- w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.

Galeria: II Konwent Marszałków w Województwie Lubuskim

Do pobrania

Zobacz również