Regiony potrzebują wsparcia ekspertów

Pobierz PDF
Obrady zarządu ZWRP
Współpraca z Polską Akademią Nauk w zakresie strategicznego planowania rozwoju regionalnego to główny temat spotkania zarządu ZWRP, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak z przedstawicielami instytucji.

O współpracy z ekspertami PAN

Związek Województw RP chciałby ścisłej współpracy z ekspertami Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Podczas obrad marszałkowie podkreślali rolę ekspertów w procesie planowania strategicznego w polskich regionach. Jedną z propozycji jest współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi jest utworzenie ośrodka badań dla JST. - Potrzebna jest instytucja ogólnopolska. My w Lubuskiem nawet zaczęliśmy przygotowania do powołania regionalnego ośrodka badań JST, ponieważ potrzebna jest rzetelna ocena strategii rozwoju i innych dokumentów strategicznych. Mamy przykłady skuteczności takich jednostek w Europie – w Ostrawie jest taki ośrodek badań i innowacji, który wspomaga samorządy, a finansowany jest w ramach funduszy unijnych na poziomie ponadnarodowych. Może takie porozumienie ZWRP i PAN będzie zalążkiem instytucjonalnego działania w przyszłości. Bo po 30. latach  działania samorządu widać pustkę w tym zakresie. W Lubuskiem podpisaliśmy porozumienie z Polską Akademią Nauk w zakresie badań kosmicznych i nawet udało się uruchomić oddział, który będzie budował z nami Centrum Badań Kosmicznych. Bez wsparcia naukowego nie byłoby to możliwe. Warto byłoby żebyśmy w swoich planach pomyśleli o takim ośrodku badań i analiz w skali kraju, który byłby naszym parterem wspierającym, dzięki któremu można byłoby zrobić więcej i lepiej, szczególnie ze samorządy są osłabiane. To byłoby potrzebne w kontekście wzmocnienia samorządu, idei i reformowania – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Obecnie regionom zależy na eksperckim wsparciu w zakresie tworzenia Krajowego Planu Odbudowy oraz wykorzystania szansy na rozwój wynikającej z nowej unijnej perspektywy. -  Nadchodzący czas, to czas wielkich wyzwań z kontekście zmieniającej się optyki europejskiej oraz nowej perspektywy. Wyzwaniem jest także plan odbudowy. Fachowcy mogą nam służyć wiedzą i pomocą, abyśmy w regionach byli dobrze przygotowani. Mogą pomóc wypracować wspólne pomysły dla rządu. Bo jak patrzę na tworzący się plan odbudowy, to widzę duże oczekiwanie na pomysły. W związku z tym takie wsparcie zewnętrzne wydaje się być naturalnym i po to mamy takich partnerów jak komitet przestrzenny PAN, żeby tego typu wiedzę i doświadczenie wykorzystywać -podkreślał Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes ZWRP. - Potrzebujemy poważnych partnerów i takim jest PAN. Planowanie przestrzenne i planowanie przyszłości jest  konieczne. Ważne jest opiniowanie dokumentów także na poziomie krajowym, gdzie PAN mógłby być naszym adwokatem – dodał marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Eksperci PAN podkreślali, że współpraca z regionami jest dla nich niezwykle ważna. - Nas interesuje polityka regionalna na poziomie krajowym. Chodzi o wykorzystanie przewag wynikających z decentralizacji. Chodzi też o to, żeby czynnik wynikający z poleżenia Polski sprzyjał rozwojowi społeczno-gospodarczemu – wyjaśnił prof. Jacek Szlachta. - My także na pierwszym miejscu stawiamy z Plan Odbudowy. Rząd zebrał listę przypadkowych propozycji, zupełnie niemających nic wspólnego z planowaniem. Bo te środki nie mają dublować działań w ramach programów krajowych i regionalnych, tylko być uzupełnieniem. Trzeba uporządkować tę listę życzeń. Ważna jest też kwestia sprawiedliwej transformacji i zielonego ładu. My szybko możemy zbudować zespół, który zna regionalne uwarunkowania i pomóc w tym zakresie. Trzeci obszar to merytoryczna ocena dot. strategii, które są na różnym poziomie zaawansowania, szczególnie ich ewaluacji w kontekście pandemii COVID-19 – wyjaśnił Prof. Paweł Churski - z-ca przewodniczącego KPZK PAN

Zarząd związku zaproponował ekspertom współpracę oraz organizację wspólnej konferencji pod nazwą przestrzenny wymiar Krajowego Planu Odbudowy, z udziałem Ministerstwa.

Skład delegacji KPZK PAN:

Prof. Tomasz Komornicki -  Przewodniczący KPZK PAN

Prof. Jacek Szlachta - z-ca Przewodniczącego KPZK PAN

Prof. Paweł Churski - z-ca przewodniczącego KPZK PAN

Prof. Janusz Zaleski - członek Prezydium KPZK PAN

 

ZWRP w sprawie gospodarowania wodą

Marszałkowie zajęli się także uchwałą w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie gospodarowania wodą. Chodzi o rolę samorządu w realizacji zadań związanych z gospodarką wodną. Przypomnijmy, kompetencje w tym zakresie zostały samorządom odebrane i przekazane instytucji rządowej Wody Polskie. Marszałkowie podkreślają potrzebę planowania, informacji z realizacji i sprawozdawczości przez Wody Polskie. Marszałkowie oczekują rzetelnej informacji w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do kompetencji Zarządu ZWRP należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji.


W skład zarządu wchodzą:

- Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego prezes zarządu ZWRP,
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - członek zarządu ZWRP,
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego – członek zarządu ZWRP,
- Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego - członek zarządu ZWRP.

Zobacz również