Lubuskie będzie miało radę samorządową

Pobierz PDF
Trzy samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny stworzą organ opiniodawczo-doradczy, który będzie miał wpływ na politykę regionalną. Będzie to miejsce, gdzie interesy wszystkich samorządów będą uwzględniane.

Samorządowa platforma dialogu

Rada Samorządowa to inicjatywa oddolna, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Chodzi o to, żeby samorządy miały wpływ na rozwój regionu. 21 września spotkali się przedstawiciele lubuskich gmin i powiatów aby porozmawiać o kształcie i roli nowego ciała. Wiele miejsca w dyskusji zajęła kwestia uprawnień rady. Samorządowcy chcieliby, aby rada miała prawo podejmować opinie wiążące dla zarządu województwa i sejmiku. – Chciałbym, żeby rada miała coś do powiedzenia, żeby miała pewną moc sprawczą. Chciałbym byśmy stali się partnerem do rozmowy, którego głos będzie się liczył – wyjaśnił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że rada ma być ciałem konsultacyjnym. – Na podobnych zasadach funkcjonuje m.in. Związek Województw RP, czy Konwent Marszałków. Z mojej wiedzy wynika, że zgodnie z prawem, rady nie mogą mieć roli decydującej. Jednak opinie tam wypracowywane są brane pod uwagę. Rada ma wskazywać na błędy i kierunki rozwoju. Ten głos jest bardzo potrzebny. Oczywiście, jeżeli znajdziemy rozwiązanie prawne to skłaniam się do tego, żeby opinie rady były wiążące we wskazanych obszarach – przekonywała. Jednak, jak podkreślała, głównym jej celem jest dialog na rzecz rozwoju regionu. - Jestem przekonana o konieczności powołania rady, gdzie będziemy szukać kompromisów, służących poprawie jakości życia w Lubuskiem. Zależy nam na państwa opinii. To może stanowić podstawę do działania. Te podpowiedzi organów opiniodawczych są ważne i mają olbrzymie znaczenie. Zależy mi na tym, żeby wzmocnić rolę samorządu. Chciałabym, żeby głos samorządu był słyszalny. To będzie pierwszy wspólny organ samorządowy, platforma współpracy trzech szczebli – zapewniała.

Podczas spotkania zaakceptowano powołanie rady. Teraz uchwałę w tej sprawie podejmie zarząd, który następnie skieruje sprawę pod obrady sejmiku. To właśnie radni zdecydują o ostatecznym kształcie rady.

Samorządowe wsparcie

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także założenia Lubuskiego Programu Wsparcia Inicjatyw Samorządowych. Do tej pory, samorząd województwa wspierał samorządy powiatowe i gminne doraźnie, wg wskazanych potrzeb oraz w miarę możliwości. Teraz wsparcie ma być systemowe, na transparentnych zasadach, w obszarach: turystyki, rekreacji, ochrony zabytków, edukacji, polityki społecznej, rewitalizacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska. Będzie to także pewnego rodzaju rezerwa na wkłady do projektów krajowych. - Do 10 października przyjmujemy wnioski do budżetu. Do końca września potrzebna jest akceptacja. Żebyśmy mogli włożyć do budżetu kilka milionów na ten program. Proszę więc o informację, konkretnie w jakich obszarach oczekujecie wsparcia – mówiła marszałek.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Marek Cebula - prezes Zrzeszenia Gmin Lubuskich, Henryk Janowicz - starosta żagański, przewodniczący konwentu starostów lubuskich, prezydenci Zielonej Góry - Janusz Kubicki i Nowej Soli - Jacek Milewski oraz samorządowcy z regionu lubuskiego.

Galeria: Spotkanie ws. utowrzenia Rady Samorządowej

Zobacz również