Doposażenie kąpieliska w Lubniewicach

Pobierz PDF

 

Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP, z siedzibą w Zielonej Górze złożyła do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Doposażenie kąpieliska w Lubniewicach.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zakupie jednej specjalistycznej apteczki pierwszej pomocy typu PSP R1 do jednego z dwóch kąpielisk w Lubniewicach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 listopada br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej ZSMP z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3 000,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3821/Oferta_Wojewodzkiej_Rady_Koordynacyjnej_ZSMP_2C_z_siedziba_w_Zielonej_Gorze/

 

Zobacz również