Udział w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów 11-13.12.2020 Lublin.

Pobierz PDF

Towarzystwo Pływackie, z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Udział w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów 11-13.12.2020 Lublin.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na udziale 11 zawodników, reprezentantów Towarzystwa Pływackiego w Zielonej Górze oraz dwóch trenerów w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów na basenie 25-metrowym w Lublinie. Jest to impreza, w której zdobyte punkty są zaliczane do ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 listopada br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Towarzystwa Pływackiego z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3 000,00 zł.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3820/Oferta_Towarzystwa_Plywackiego_2C_z_siedziba_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również