Spotkania z kulturą online

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Sanis Sano z Bledzewa złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Studio’22 – Spotkania z kulturą online", realizowane w okresie od dnia 09.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wniosek złożony przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne realizowane będzie na obszarze województwa lubuskiego a kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, użytkowników kanału YouTube oraz portali społecznościowych. Głównym celem zadania będzie organizacja dwóch spotkań online w postaci widowiska muzyczno-poetyckiego oraz warsztatów tańca, mających na celu promocję tradycji i kultury, poezji i twórczości cygańskiej.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 listopada br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Sanis Sano z Bledzewa i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3822/Oferta_Stowarzyszenia_Sanis_Sano_z_Bledzewa/

Zobacz również