Publikacje jubileuszowe 10. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Zielona Góra złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Publikacje jubileuszowe 10. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW", realizowane w okresie od dnia 14.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wniosek złożony przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, czytelników. Głównym celem zadania będzie wydanie publikacji  w formie katalogu ukazującego dorobek Festiwalu Literackiego oraz wyboru wierszy Anny Tokarskiej, mającego przybliżyć czytelnikom twórczość poteki. Publikacje przekazane zostaną do bibliotek w województwie lubuskim, wojewódzkim instytucjom kultury oraz gościom biorącym udział w Festiwalu.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 listopada br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Zielona Góra i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 9.500,00 zł.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3824/Oferta_Stowarzyszenia_Bibliotekarzy_Polskich_Zarzadu_Oddzialu_Zielona_Gora/

Zobacz również