Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa 18 grudnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 103/3, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni na rondzie im. 13 Pułku Zmechanizowanego w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 w miejscowości Kożuchów.
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniach 14 października 2020 r. i 19 listopada 2020 r.
  5. Sprawy różne.

Zobacz również