Sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa UE za 2020 r

Pobierz PDF
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o opublikowanym przez Komisję Europejską sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2020 r., które podsumuje poczynione postępy w tym temacie od poprzedniego dokumentu z 2017 r. i określa nowe priorytety i działania na rzecz wzmocnienia pozycji obywateli UE. Tego typu sprawozdanie jest przygotowywane co 3 lata.

Sprawozdanie jako priorytetowe wskazuje:

  • Zwiększanie demokratycznego uczestnictwa, upodmiotowienia obywateli i włączenia społecznego: chodzi przede wszystkim o zwiększanie zaangażowania obywateli na wszystkich etapach procesu demokratycznego, w tym kontekście w 2021 r. Komisja Europejska (KE) zaktualizuje też zasady dotyczące prawa migrujących obywateli UE do głosowania.
  • Ułatwianie korzystania ze swobodnego przemieszczania się i upraszczanie codziennego życia: celem jest zwiększanie pewności prawa dla obywatelu UE podróżujących do innego państwa członkowskiego, studiujących lub pracujących w innym państwie członkowskim. W tym kontekście KE w 2022 r. zaktualizuje wytyczne ws. swobodnego przepływu osób w UE.
  • Ochrona i promowanie obywatelstwa Unii: ochrona obywateli UE w Europie i poza jej granicami, a także samego obywatelstwa - m.in. przeciwdziałanie zagrożeniom jakie stwarzają programy obywatelstwa UE dla inwestorów.
  • Ochrona obywateli UE w Europie i poza jej granicami - także w czasie kryzysu: poprzez budowanie Europejskiej Unii Zdrowotnej, realizację strategii UE ws. szczepionek przeciwko COVID-19. W kontekście ochrony obywateli UE poza granicami UE, Komisja w 221 r. dokona też przeglądu przepisów unijnych dotyczących ochrony konsularnej, aby wspierać obywateli Unii za granicą, zwłaszcza w czasie kryzysu.
Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE jest dostępne w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_pl  a skrócony arkusz informacyjny na: https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-factsheet_pl

Zobacz również