Dodatkowe miliony z Interreg

Pobierz PDF
Za nami kolejny komitet monitorujący program Interreg Brandenburgia-Polska z udziałem członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka. Podczas obrad podjęto decyzję o wsparciu kilkoma milionami złotych projektów, których partnerami są lubuskie samorządy.

„Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast”

Projekt już wcześniej zyskał akceptację, ale podczas dzisiejszego posiedzenia zwiększono przewidywane dofinansowanie o 614 tys. euro. Dzięki otrzymanym pieniądzom uda się zabezpieczyć i poddać renowacji obiekty o wartości kulturowo-historycznej w miastach partnerskich Sulęcin i Friedland. Stworzy to nowe miejsca spotkań, a tym samym rozszerzy pola współpracy między partnerami.

Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym”

Dzięki pojawieniu się nowych środków szansę na realizację będzie miał również projekt o wartości 1,1 mln euro. To wspólna inicjatywa: Zielonej Góry, Cottbus, Gubina oraz Guben. Pieniądze pomogą w rozbudowie miniizoo po stronie polskiej oraz Zoo po stronie niemieckiej. Poza tym rewitalizacji zostaną poddane parki po obydwu stronach granicy. W ramach zadania opracowana zostanie dodatkowo polsko-niemiecka aplikacja mobilna – przewodnik po atrakcjach europarku.

Podczas Komitetu rozmawiano również o nowej perspektywie finansowej Interreg 2020+ i zatwierdzono plan działań informacyjno – promocyjnych na rok 2021.

Galeria zdjęć

Zobacz również