Współpraca transnarodowa i międzyregionalna – osiągnięcia i perspektywy Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego

Pobierz PDF
W dniu 18.12.2020 r przedstawiciele Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej wzięli udział w konferencji on-line pt. „Współpraca transnarodowa i międzyregionalna – osiągnięcia i perspektywy Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego” zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Podczas konferencji przedstawiono dotychczasowe efekty realizacji projektów w ramach programów Interreg w latach 2014-2020, szczególnie pod kątem polskich doświadczeń. Zaprezentowano wybrane, zakończone, projekty i ich wyniki.

Przedstawiony został dotychczasowy bilans prac nad przygotowaniem programów na lata 2021- 2027. Omówiono ich zakres tematyczny i planowane typy projektów, jak również harmonogram dalszych prac i konsultacji.

 

20201218_095004.jpg

 

 

Zobacz również