Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich

Pobierz PDF
Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał 30 grudnia br. umowę z Mirosławem Sosną, Prezesem Nowego Szpitala w Szprotawie na realizację projektu "Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich". Wsparciem zostanie objętych 1860 kobiet z powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego.

Umowa została podpisana w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Realizacja projektu pn. Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem, jakim jest bardzo mały odsetek kobiet zgłaszających się do udziału w badaniach cytologicznych na obszarze powiatów żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. dr nauk med. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie. W ramach projektu zaplanowano między innymi opracowanie, weryfikację i ewaluację wspólnego programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy oraz wdrożenie tego programu.

Wsparciem zostanie objętych 1860 kobiet.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 028 914,35 PLN, w tym dofinansowanie 977 468,62 PLN.

Zobacz również