Pobierz PDF

Szanowni Lubuszanie,

Dziś oddajemy hołd Konstytucji, która określa podstawy państwa demokratycznego - to trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od uchwalenia pierwszej w Polsce i Europie ustawy zasadniczej mija właśnie 230 lat. Dzisiaj, po latach wciąż musimy troszczyć się o zapisane w niej wartości. Musimy przypominać, że władza nie jest po to, aby rządzić obywatelami, ale po to, by obywatelom służyć, a wolność i praworządność nie są nam dane raz na zawsze. Polska to nasz wspólny dom! Dziś pamiętajmy o tym szczególnie, bo Wolność i Demokracja są w nas!

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

wraz z Zarządem

 

„Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy” – postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r., a więc już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej. Państwo polskie, coraz słabsze, nękane już wówczas działaniami zaborców, miało na nowo dołączyć do grona nowoczesnych, sprawnie zarządzanych organizmów państwowych. Konstytucja zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Zobacz również