Budują most w Milsku

Pobierz PDF
Trwają prace związane z budową mostu przez Odrę w Milsku - To największa inwestycja na Odrze od czasów wojny. Dzięki niej połączymy region ze Sławą i Wschową, skrócimy dojazd o 50 minut, czyli bardzo! Potężna i oczekiwana inwestycja, można powiedzieć, że historyczna – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Zgodnie z planem, nowym mostem pojedziemy w 2022 roku. Pandemia nie ma znaczącego wpływu na realizację największej inwestycji drogowej w regionie.

Most w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi nr 282 to inwestycja wyczekiwana od dekady. Znacznie wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Składa się na nią budowa drogi wojewódzkiej i ok. 364 m mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy.

W ramach realizowanej inwestycji nowy przebieg będzie miała droga wojewódzka nr 282 - po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem m. Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do włączenia z istniejącą DW 282 za miejscowością Przewóz.

Zakres inwestycji

- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),

- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

- budowa dodatkowych jezdni (dróg dojazdowych) wraz z mijankami,

- budowa infrastruktury rowerowej,

- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 364 m),

- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 18 m),

- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;

- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,

- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,

- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,

- nasadzenia drzew i krzewów.

Finansowanie:

73,84 mln zł – to dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa na realizację projektu. 58,93 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 14,92 mln zł to środki z budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

#UE #FunduszedlaPolski #PolskawUE #UniadlaPolski

Galeria: Budowa mostu w Milsku

Zobacz również