EUWT Geopark Łuk Mużakowa coraz bliżej

Pobierz PDF
W dniu 11 września 2020 r. w Łęknicy, z inicjatywy Biura Współpracy Zagranicznej i EWT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odbyło się spotkanie z przyszłymi polskimi członkami Europejskiego UgrWT „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” (w skrócie „EUWT Geopark Łuk Mużakowa”). Oprócz Województwa Lubuskiego, wolę przystąpienia i współpracy w ramach ww. projektu jednogłośnie potwierdziły następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Brody, Gmina Łęknica, Gmina Przewóz, Gmina Trzebiel, Gmina Tuplice, Gmina Żary oraz Miasto Żary,

Naradę poprowadził Dyrektor Biura Radosław Brodzik, który przedstawił aktualny stan prac nad tworzeniem EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” oraz korzyści płynące z aktu przystąpienia do Ugrupowania. Włodarze lubuskich samorządów, w celu dalszego procedowania, otrzymali projekty dokumentów założycielskich EUWT, tj. Statut i Konwencję, w wersji wstępnie zaakceptowanej przez MSZ RP oraz prawnika UMWL, a także Projekt Uchwały Rady Gminy ws. przystąpienia do Ugrupowania. Dyrektor Brodzik dokładnie omówił każdy paragraf zapisany w ww. dokumentach, wyjaśniając potrzebę
i konieczność jego zastosowania w celu ukonstytuowania się EUWT.

Wspólne dziedzictwo kulturowe i geologiczne oraz dotychczasowa aktywność we współpracy polsko-niemieckiej w pełni uzasadnia wieloletnie zaangażowanie Lubuskiego w proces tworzenia oraz uczestnictwo w EUWT „Geopark Łuk Mużakowa”.

UNESCO Geopark Łuk Mużakowa stał się nieodzownym elementem rozwoju regionalnego na pograniczu Polski, Brandenburgii i Saksonii. Jego skuteczne działania zostały zauważone zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Pod szyldem Geoparku prowadzone są wspólnie liczne projekty, koordynowane i realizowane zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką, które mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu.

EUWT ma służyć ułatwieniu dotychczasowej współpracy oraz stworzeniu wspólnej i transparentnej organizacji zarządzającej polsko-niemieckim UNESCO Geoparkiem Łuk Mużakowa. Jego głównym celem ma być koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami, z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszaru Geoparku Łuk Mużakowa. EUWT Geopark Łuk Mużakowa stawia sobie ponadto za cel przyczynienie się, poprzez realizację wymienionych poniżej zadań, do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć

Zobacz również