Zgromadzenie Ogólne Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Pobierz PDF
Członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak
28 września odbyło się IX posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT z udziałem Pana Tadeusza Jędrzejczaka - Członka Zarządu Województwa Lubuskiego. Posiedzenie odbyło się on-line.

Przedmiotem obrad było przyjęcie informacji dotyczącej podsumowania zadań zrealizowanych przez Sekretariat Techniczny Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej i podjęcie uchwał o ;

  • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ŚKT EUWT z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  • wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Ugrupowania za rok obrotowy 2019;
  • określeniu wysokości wkładów na wydatki w formie składek członkowskich w roku 2020;
  • uchwaleniu budżetu Ugrupowania na 2020 rok;
  • powierzeniu Panu Krzysztofowi Żarna – Dyrektorowi ŚKT EUWT z o.o. obowiązków związanych z koordynacją projektu pn. „REIF – Regional infrastructure for railway freight transport – revitalised" (akronim: REIF).

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy  - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. to pierwszy w Europie EUWT dedykowany zwiększeniu efektywności zarządzania transportem i mobilnością. Główny cel współpracy to wspieranie rozwoju dostępności transportowej wzdłuż osi transportu multimodalnego Morze Bałtyckie – Adriatyk i dynamizowanie tym samym rozwoju. Celem ugrupowania jest ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, a także wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej.

W spotkaniu uczestniczył także Radosław Brodzi – Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Zobacz również