Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 21 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
  3. Informacja na temat sytuacji lubuskiego rolnictwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Zielonej Górze, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
  4. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również