Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa - 23 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2020 r. oraz stan zaawansowania planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 4 lutego 2021 r.
  5. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również