Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa - 22 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie „Sprawozdania z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2020 rok”.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8 lutego 2021 r.
  4. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również