Schowaj sidebar

RADNI V KADENCJI (2014-2018)


 1. Ardelli Tadeusz
 2. Balcerzak Klaudiusz
 3. Chinalska Anna
 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (objęcie mandatu Radnego 23.12.2014 - za Ignacego Odważnego)
 5. Dajczak Władysław (wygaśnięcie mandatu Radnego 14.12.2015)
 6. Dereń Grażyna
 7. Fedko Edward Jan - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (do 16.05.2016)
 8. Fiedorowicz Czesław - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 9. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara (objęcie mandatu Radnej 16.03.2015 - za Roberta Jarosława Palucha)
 10. Grabarek Grzegorz (objęcie mandatu Radnego 28.12.2015 - za Władysława Dajczaka)
 11. Jaworska Maria (objęcie mandatu Radnej 12.10.2015 - za Marka Bogusława Zarębę)
 12. Jędrzejczak Tadeusz - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (od 16.05.2016)
 13. Kołodziej Zbigniew Jan
 14. Komarnicki Władysław - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (wygaśnięcie mandatu Radnego 4.11.2015)
 15. Kościk Zbigniew
 16. Kowal Sławomir Jan (objęcie mandatu Radnego 1.12.2014 - za Wadima Tyszkiewicza)
 17. Kruczkowski Józef
 18. Kucharska Barbara (objęcie mandatu Radnej 1.12.2014 - za Jana Świrepo)
 19. Maciuszonek Wacław Jan
 20. Marcinkiewicz Mirosław - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 12.10.2015 do 16.05.2016); Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 16.05.2016; objęcie mandatu Radnego 1.12.2014 - za Macieja Pietruszaka)
 21. Mejza Łukasz
 22. Możejko Tomasz
 23. Nawrocki Maciej Grzegorz (objęcie mandatu Radnego 10.11.2015 - za Władysława Komarnickiego)
 24. Osińska Bożena Krystyna
 25. Pająk Tadeusz (objęcie mandatu Radnego 23.12.2014 - za Janusza Kubickiego i Adama Urbaniaka)
 26. Paluch Robert Jarosław (wygaśnięcie mandatu Radnego 2.02.2015)
 27. Pawlak Natalia (objęcie mandatu Radnej 1.12.2014 - za Józefa Rubachę)
 28. Polak Elżbieta Anna - Marszałek Województwa Lubuskiego
 29. Surmacz Marek Tomasz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 30. Synowiec Anna
 31. Tomczyszyn Stanisław - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
 32. Wołowicz Franciszek
 33. Wontor Tomasz Paweł - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 16.05.2016)
 34. Zaręba Marek Bogusław (rezygnacja z mandatu Radnego 27.08.2015)