Schowaj sidebar

RADNI IV KADENCJI (2010-2014)

 

 1. Andrzejczak Bogusław Albin
 2. Ardelli Tadeusz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010) 
 3. Balcerzak Klaudiusz (wygaśnięcie mandatu Radnego 20.12.2010) 
 4. Bartkowiak Józef
 5. Dziduch Roman
 6. Fedko Edward Jan
 7. Fiedorowicz Czesław
 8. Ganczar Ireneusz (objęcie mandatu Radnego 28.12.2010 - za Klaudiusza Balcerzaka)
 9. Grabarek Grzegorz
 10. Gryko Lidia
 11. Jabłoński Marcin Artur (wygaśnięcie mandatu Radnego 19.12.2011) 
 12. Kołodziej Zbigniew Jan
 13. Kościk Zbigniew
 14. Kropski Jarosław (objęcie mandatu Radnego 28.12.2010 - za Wacława Jana Maciuszonka)
 15. Kucharska Barbara (objęcie mandatu Radnej 29.11.2010 - za Jana Świrepo)
 16. Maciuszonek Wacław Jan (wygaśnięcie mandatu Radnego 20.12.2010) 
 17. Marcinkiewicz Mirosław
 18. Możejko Tomasz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010)
 19. Osińska Bożena Krystyna
 20. Paduszyński Zdzisław Franciszek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010)
 21. Pająk Tadeusz
 22. Paluch Robert Jarosław
 23. Pańtak Kazimierz
 24. Płonka Elżbieta Teresa
 25. Polak Elżbieta Anna - Marszałek Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010)
 26. Rubacha Józef Marcin (wygaśnięcie mandatu Radnego 20.12.2010) 
 27. Stawowczyk Grażyna
 28. Tomczyszyn Stanisław - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010; objęcie mandatu Radnego 28.12.2010 - za Józefa Marcina Rubachę)
 29. Turczyniak Leszek Stanisław
 30. Tymszan Paweł Witold (objęcie mandatu Radnego 29.11.2010 - za Tadeusza Jędrzejczaka)
 31. Winnicka Mirosława Weronika
 32. Wontor Tomasz Paweł - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 29.11.2010)
 33. Zaborowski Bogusław Michał (objęcie mandatu Radnego 28.12.2011 - za Marcina Artura Jabłońskiego)
 34. Zaręba Marek Bogusław