Schowaj sidebar

RADNI II KADENCJI (2002-2006)


 1. Andrzejczak Bogusław Albin - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego (od 26 listopada 2002 r.)
 2. Ardelli Tadeusz
 3. Bambrowicz Zenon (objęcie mandatu Radnego 23.12.2002 - za Krzysztofa Romankiewicza; wygaśnięcie mandatu Radnego 16.10.2006)
 4. Bartkowiak Józef
 5. Bocheński Andrzej - Marszałek Województwa Lubuskiego (od 18 listopada 2002 r.)
 6. Cholewiński Roman (wygaśnięcie mandatu Radnego 18.11.2002) 
 7. Eckert Marian
 8. Faliński Zbigniew - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 18 listopada 2002 r.)
 9. Fedko Edward Jan - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego (od 26 listopada 2002 r.)
 10. Firszt Marian (objęcie mandatu Radnego 26.11.2002 - za Romana Cholewińskiego)
 11. Ganczar Ireneusz
 12. Huszcza Andrzej
 13. Jersak Karol
 14. Kałuski Maciej - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (od 26 listopada 2002 r.)
 15. Kierzkowski Stanisław
 16. Korol Jan
 17. Olszewski Stefan Zenon
 18. Pańtak Kazimierz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 18 listopada 2002 r.)
 19. Pawłowski Robert
 20. Plucińska Marzenna Jadwiga
 21. Płonka Elżbieta Teresa
 22. Romankiewicz Krzysztof (wygaśnięcie mandatu Radnego 26.11.2002)
 23. Rzeźniczak Stanisław Franciszek
 24. Stojanowski-Han Stanisław
 25. Stolarczyk Stanisław
 26. Symonowicz Cezary Mirosław
 27. Świrepo Jan
 28. Tyblewski Jan
 29. Winiarz Jan
 30. Wontor Tomasz Paweł
 31. Woźniak Henryk Maciej - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 18 listopada 2002 r.)
 32. Zaręba Marek Bogusław