Schowaj sidebar

Skład Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”

Uchwałą Nr II/26/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. do składu Kapituły "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" wyznacza się następujące osoby:

1) Wioletę Haręźlak,

2) Kazimierza Łatwińskiego,

3) Aleksandrę Mrozek (Przewodnicząca Kapituły).

 

Uchwałą Nr 6/115/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. do składu Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Zarząd Województwa Lubuskiego wyznacza następujące osoby:

1) Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka Województwa Lubuskiego,

2) Marcina Jabłońskiego - Członka Zarządu Województwa Lubuskiego,

3) Tadeusza Jędrzejczaka - Członka Zarządu Województwa Lubuskiego.